Belleticilik görevi kimlere verilebilir? Sorularla Belleticilik Görevi.

Belleticilik görevi kimlere verilebilir? Sorularla Belleticilik Görevi.
31-01-2009
Belleticilik görevi kimlere verilebilir? Sorularla Belleticilik Görevi.

Belleticilik görevleri ile ilgili olarak  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 74.maddesinde:

 "Yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere okulun sınıf veya branş öğretmenlerinden ya da diğer okullarda görev yapan öğretmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile belletici öğretmenler görevlendirilir.

Belletici öğretmen ihtiyacı;

a) Öncelikle aynı okulda görevli istekli öğretmenler arasından,
b) Okulda istekli öğretmen bulunmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görevli istekli öğretmenler arasından,
c) Her iki durumda da yeterli sayıda istekli öğretmenin bulunmaması hâlinde aynı okulda görevli durumu uygun öğretmenler arasından kura ile,
yeterli sayıda görevlendirme yapılarak karşılanır.

İhtiyaç duyulması hâlinde yerleşim biriminden uzakta bulunan yatılı ilköğretim bölge okullarının özelliği de dikkate alınarak bu okullarda görevli okul öncesi öğretmenleri de belletici öğretmen olarak görevlendirilir. " denilmektedir.

Soru 1: Rehber Öğretmenlere belleticilik görevi verilebilir mi?

Rehber Öğretmenlere belleticilik görevi verilemez.(Çorum İdari Mahkemesi 2007/576 sayılı kararı)

Soru 2:Yatılı ve pansiyonlu Okullarda belletici öğretmen nasıl görevlendirilir?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 74 maddesinde:
a) Öncelikle aynı okulda görevli istekli öğretmenler arasından,
b) Okulda istekli öğretmen bulunmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görevli istekli öğretmenler arasından,
c) Her iki durumda da yeterli sayıda istekli öğretmenin bulunmaması hâlinde aynı okulda görevli durumu uygun öğretmenler arasından kura ile, yeterli sayıda görevlendirme yapılarak karşılanır.

İhtiyaç duyulması hâlinde yerleşim biriminden uzakta bulunan yatılı ilköğretim bölge okullarının özelliği de dikkate alınarak bu okullarda görevli okul öncesi öğretmenleri de belletici öğretmen olarak görevlendirilir.( Ayrıca bakınız 2007/91 sayılı genelge)

Soru 3: Asker Öğretmenlere ve Sözleşmeli öğretmenlere belleticilik görevi verilir mi?

Asker Öğretmenlere ve Sözleşmeli öğretmenlere belleticilik görevi verilebilir. Ancak Asker Öğretmenelere verilen belleticilik görevi için herhangi bir ekders ücreti ödenmez.(2007/91 sayılı genelge)

Soru 4:Yatılı ve pansiyonlu Okullarda belletici öğretmenlere 24 saat için tuttukları nöbet görevi için kaç saat ek ders verilir?

Ekders saatlerine ilişkin kararın 13.maddesine göre tutulan her nöbet görevi için toplam 6 saat ek ders ödenir. Ayda ödenecek belleticilik saati 48 saati geçemez.

Soru 5:Müdür,müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarına belleticilik görevi verilebilir mi?

Pansiyonun yönetim, eğitim ve diğer hizmetlerinin yürütülmesinden ve koordinesinden sorumlu olan okul müdürleri ile müdür başyardımcılarının belletici olarak görevlendirilemez.(Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararların 13.maddesi)
MEB pansiyonlar yönetmeliğinin 13.maddesinde yöneticilik görevlerini aksatmamaları kaydıyla müdür yardımcılarının belletici olarak görevlendirilmelerinde bir sakınca bulunmadığı; ancak, pansiyonun yönetim, eğitim ve diğer hizmetlerinin yürütülmesinden ve koordinesinden sorumlu olan okul müdürleri ile müdür başyardımcılarının belletici olarak görevlendirilmelerinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

Soru 6: Bir günde kaç belletici görevlendirilebilir?

Bir günde üçten fala belletici görevlendirilemez.
50 öğrenciye kadar 1,
50-100 öğrenciye kadar 2,
100 ve daha fazla öğrenci için 3,
Belletici görevlendirilmesi esastır.

Soru 7:Belleticilik nöbeti ne kadar sürer?

Yatılı ve pansiyonlu okullarda, belleticiler haftada en az iki gün ve 24 saat süreyle nöbet tutarlar. Nöbet saati 17.30da başlar, ertesi gün saat 17.30da biter. Nöbet bir önceki nöbetçi belletici öğretmenden pansiyonun tümü kontrol edilerek teslim alınır ve durum nöbet defterine yazılır.

Soru 8:Nöbetçi belleticiler gece nerede kalırlar?

Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler

Soru 9:Belleticiler Muayene ve Teslim Alma Komisyonunda görev alırlar mı?

Muayene ve Teslim Alma Komisyonu, pansiyonda görevli müdür yardımcısının başkanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen pansiyonda görevli olan iki belletici ve işle ilgili ambar memurundan kurulur

Soru 10:Belleticiler görevli oldukları gün yemeklerini nerden yerler?

Okul müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı, belleticiler, memur ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz yemek yerler.

Soru 11: Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki görevleri nelerdir?

1.Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek.
2.Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etütlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak,
3. Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek,
4. Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamak
, 5. Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
6. Etüt aralarında öğrencileri gözetimi altında bulundurmak,
7. Etütlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili müdür yardımcısına vermek,
8.Hastalanan öğrencilerin durumunu nöbetçi öğretmen ve idarecilere bildirmek,
9. Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tespit olunan iç yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
10. Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip, durumları ile ilgilenmek,
11. Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberi olmadan eşyanın okul dışına çıkarılmasını önlemek,
12. Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,
13. Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelaya göre çıkarılmasında, dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,
14. Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine zamanında duyurmak ve kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Soru 12:Hangi pansiyonda hangi belleticiler görevlendirilir?

Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan belletici görevlendirilir.

Soru 13:Hamile bayan belleticilere nöbet görevi verilir mi?

Bayan belletici öğretmenlere, istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilmez.

Soru 14:Nöbetçi belleticiler gece nerede kalırlar?

Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler.
İLGİLİ KAYNAKLAR:

1.MEB Ek ders saatlerine ilişkin karar
2.MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
3.MEB Ek Ders Çizelgesi
4.2007/19 sayılı genelge
5.2007/91 sayılı genelge
6.MEB Okul Pansiyonları Yönetmeliği
İlk yorumu siz yapın !
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sürekli güncellenen içeriği ile kendini daima yeni tutabilen sınav siteniz sorubak.com
resim

EN GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ

Eğitim alanında ki en güncel haberlere anında erişim sağlayabilirsiniz.
resim

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

Web sitemizde yer alan içeriklere kolay ulaşabilmeniz için arayüzü özenle tasarladık.
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sorubak.com olarak tüm sınavlar hakkında detaylı bilgileri web sitemize özenle ekliyoruz.