2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları (Sorubak)
Sorubak.Com


2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları

Sorubak Bilgi

2011 Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınavı yarın saat:14:00da yapılacak Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları sınavdan sonra sitemizde yer alacak.

1. TÜRKÇE adaleleri titriyorlar (Özne yüklem uyuşmazlığı)

2. TÜRKÇE Kültür Bakanlığı'nın (Yazım Yanlışı)

3. TÜRKÇE nesli (Ünlü Süşmesi)

4. TÜRKÇE karıştım (Cümlenin Yüklemi)

5. TÜRKÇE olumlu düşünmeye sevk etmek (Kitapların Yararları...)

6. TÜRKÇE reşat nuri dil sanatı (Halkın anlayacağı dilde yazması)

7. TÜRKÇE Değerlendirme cümlesi yoktur paragrafı (I. cümlede değerlendirme yok)

8. TÜRKÇE gelmiyelim yanlış yazılmıştı (Yazım Yanlışı)

9. TÜRKÇE Şam en başta gelen efsanevi şehirdir yanlış olandı

10. TÜRKÇE Paragrafın anlamı bozulur.. Kendini beğendiği… şeklinde d şıkkı olmalıydı

11. ANAYASA anayasada milli bir devlet olunduğu belirtilmez

12. ANAYASA değiştirilemez hükümler hepsiydi 1-2-3-4

13. ANAYASA genelkurmay başkanı bakanlar kurulu teklifi cumhurbaşkanı

14. ANAYASA kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle vekillik düşer

15. ANAYASA mal bildirimi ve kamu hizmeti (siyasi haktır)

16. ANAYASA malül gazi anne ve babaları yanlıştı

17. ANAYASA ortak (toplu) suçlarda hakim karşısına çıkma 4 gün

18. ANAYASA seyahat suç soruşturma kovuşturma durumunda (Yurtdışı çıkış yasağı)

19. ANAYASA yüce divan milletvekilini yargılamaz.

20. ANAYASA Mgk gündemi Cumhurbaşkanı

21. İNKILAP 3 mart 1924 ortak özelliği aynı tarih halifelik-evkaf ve erkanı harbiye

22. İNKILAP ankara ant.IRAK sınırı ingiltere ile imzaladık 1926

23. İNKILAP Atatürk ilkesi devletçilik

24. İNKILAP felahı vatan grubu

25. İNKILAP öğretmenler günü.1981 den itibaren 80 darbesinden sonra kondu.

26. İNKILAP wilson prensipleri cemiyetini Türkler kurmuştur.

27. İNKILAP İlk anayasamız Teşkilat-ı esasiye

28. GENEL KÜLTÜR "Bilim ve Araştırma"Faslı, kapatılmış.

29. GENEL KÜLTÜR 2011 mehmet akif yılı

30. GENEL KÜLTÜR 2013 akdeniz oyunları türkiye

31. GENEL KÜLTÜR adacıklar kayacıklar coğrafi formasyon

32. GENEL KÜLTÜR Bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatı (FATİH projesi)

33. GENEL KÜLTÜR Jandarma (İçişleri Bakanlığına bağlıdır)

34. GENEL KÜLTÜR nuri bilge ceylan

35. GENEL KÜLTÜR parada emniyet şeridi

36. 1702 sarhoş derece indirimi ceza

37. 1702 Talebeyi aleyhine itaatsızlığa teşvik eden, talebesine kopya verenler,

38. 1702 Derslere girmeyen öğretmen mazeretini kaç gün içinde ispatlaması 7 gün

39. 1739 eşitlik genellik

40. 1739 Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi (YÖK) Milli Eğitim Bakanlığı

41. 222 5 yaş sonu 14 yaşı bitirip 15 ten gün alınca

42. 222 okul 50 dekardan fazla olamaz

43. 222 devamsızlık mazeretini veli 3 gün içinde idareye bildirir.

44. 3071 dilekçe yanlış makama ise doğrusuna gönderilir ve ilgiliye bilgi verilir.

45. 3071 yabancıların dilekçe 30 gün

46. 4483 ceza muhakemeleri usulü

47. 4483 yargıtay başsavcısı valiyi soruşturur.

48. 4483 yargı mensupları öninceleme yapamaz

49. 5018 sayıştay 75 gün

50. 5018 5018 Taşınmazlarla iligili yanlış: Genel bütçeli idareler dışındaki kurumlar Hazine adına

51. 5018 Ödenek aktarmaları yanlış cevap: Bütçe ödenek esasları Bakanlar kurulunca belirlenir

52. 5442 il idare danıştaya itiraz

53. 5442 ilçe emniyet müdürü ilçe idare kurulunda bulunmaz.

54. 5442 kaymakamlarla 1 kez toplantı yapılır

55. 657 amire sözle hakaret aylıktan kesme cezasını gerektirir

56. 657 ölüm izin 7

57. 657 üstün başarı %200 ödül

58. Disiplin cezaları Zaman Aşımı : kademe ilerlemesi cezası disiplin kurulu tarafından 30 gün içinde verilir

59. AİLE BİRLİĞİ aile birliği 3 toplantıya katılmayanın üyeliği düşer

60. AİLE BİRLİĞİ aile birliği 4 kat 100 öğrencinin altında 2 kat üyeyle genel kurul yapılır.

61. AİLE BİRLİĞİ aile birliği ekim ayı sonun kadar toplanır.

62. BİLGİ EDİNME adli soruşturma kovuşturma belgeleri (Suç işlenmesine yol açacak belgeler)

63. BİLGİ EDİNME bilgi edinme sekretaryasını başbakanlık yürütür

64. BİLGİ EDİNME Raporları Tbmm 2 ay içinde yayımlar

65. DİSİPLİN öğretmen müdür disipilin amiri

66. DİSİPLİN ram müdürü disiplin ilçe milli eğt müdürü

67. EK DERS anasınıfı 18 aylık karşılığı

68. EK DERS müdür yardımcıları 6 saat ek ders görevi alabilir

69. EK DERS ortaöğretimde sorumluluk sınavı görevi alan 5 saat ek ders

70. İLKÖĞRETİM davranış notları ilköğretimde 5 gün önce idareye verilir

71. İLKÖĞRETİM performans ödevleri , sınav sonuçları 10 gün sonra öğrencilere duyurulur..

72. KUTLAMA 19 mayıs 5 yılda bir ankarada

73. KUTLAMA bayrak ip sabitlemeden olmaz yanlış oydu

74. KUTLAMA bayrak taşıma grubu 3 öğrenci

75. KUTLAMA kutlama komitesinde sivil toplum olmaz düzeltme

76. ORTAÖĞRETİM orta öğretim kaç yaş -18 yaşını bitirmemiş

77. ORTAÖĞRETİM diplomaların yenisi kesinlikle çıkarılmaz.

78. ORTAÖĞRETİM DİSİPLİN: kısa süreli uzaklaştırma müdür onayından sonra uygulanır.

79. ORTAÖĞRETİM DİSİPLİN: orta öğretim derse girmeme vb kınama cezası

80. SOSYAL ETKİNLİK: duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında iki yıl saklanır.

81. SOSYAL ETKİNLİK geziler tatillerde , hafta sonlarında ve bayram tatillerinde yapılır, ( sorubak.com diğer 3 seçenek yanlıştı

82. ORTAÖĞRETİM : belirli gün ve haftalar öğretmenler kurulunda

83. ORTAÖĞRETİM ortaöğretimde sorumluluk en fazla 5 ders

84. ORTAÖĞRETİM seçmeli ders 10-6

85. ORTAÖĞRETİM tasdikname ceza puan-40

86. ORTAÖĞRETİM orta öğretimde sınav soruları konuları geriye doğru artar…

87. ORTAÖĞRETİM ortaöğretimde 7. ve 14. günde mektup gönderirlir

88. ORTAÖĞRETİM Ders kesiminde sonra 3 iş günü içinde müraacat (doğrusu 5 iş günü)

89. REHBERLİK il danışma komisyonu eylül-haziran

90. REHBERLİK Destek eğitim odasındaki değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

91. REHBERLİK özel eğitim 60 günde karar verir

92. REHBERLİK psikolojik danışman ölçme araçları uygular ve rehberlik eder.

93. REHBERLİK ramda ikamet belgesi istenmez

94. REHBERLİK rehberlik bireyselde gizlilik esastır

95. REHBERLİK rehberlik son ders yılının 2. Döneminde

96. RESMİ YAZIŞMA başlık ilk 2 satır büyük 3. Satır küçük yazılan doğru

97. RESMİ YAZIŞMA kayıt kaşesi arkasına kağıdın yüzü

98. RESMİ YAZIŞMA ilgiden sonra 2 ilgi yoksa 3 olacaktı uymayan yanlıştı

99. RESMİ YAZIŞMA resmi bilgi ses görüntü vb şeklinde olandı a kitapçığında d

100. RESMİ YAZIŞMA resmi yazı 5 paraf

Yanlış Verilen cevapları Aşağıdaki Yorum Bölümünden Belirtin Düzeltelim.

Sizlerin hatırladıkları varsa yorum bölümümüze ekleyebilirsiniz.


 
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri


Yorum Yap
 
göksu - 04.10.2011 - 12:40 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
Arkadaşlar bazı soruları bu şekilde hatırlayamadım, istiyorum ki meb cevap anahtarını yayınlasın da kesin olsun. Ne zaman yayınlanacak bilen var mı, 3 ya da 4 ekim dendi hala haber yok.
metin durmuş - 04.10.2011 - 09:54 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
cevap anahtarı A kitapçıhıysa cevapların çoğu yanlış verilmiş
ali öz - 03.10.2011 - 13:09 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
zafer bey hangi kitapcığın cevap anahtarı bu
ilhan - 03.10.2011 - 12:55 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
zafer bey kitapcık a mı b mi
ertuğrul - 02.10.2011 - 22:30 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
arkadaşım zafer cevap anahtarını vermişinde kitapçık a mı; b mi
göksu - 02.10.2011 - 21:19 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
arkadaşlar, bazı soruları kısa yanıtlarıyla hatırlayamıyorum, cevap anahtarı ve sorular ne zaman yayınlanacak?
ilker - 02.10.2011 - 20:38 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
55.soruda benim hatırladığım amirine saygısızlık etmeyi sormuştu, bunun cezası kınamdır, ayrıca anayasa ile ilgili ''yeni Türk devletinin ilk anayasası '' diye soruylduğunu hatırluıyorum ayrıca tören kutlama komitelerinde jandarma komutanını hiç görmedim şıklarda o da vardı ve buna ilaveten türklerin kurduğu cemiyet değil meclisteki ilk gruplar dan hangisi diye soruluyordu bunlar içinde istiklal grubu doğru olması lazım
benim hatırladdığım bu
zafer comart - 02.10.2011 - 16:57 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
1-c
2-b
3d
4a
5b
6d
7b
8d
9d
10d
11c
12a
13b
14c
15c
16d
17b
18b
19c
20a < br>21a
22c
23b
24c
25b
26c
27d
28d
29d
30d
31b
32a
3 3b
34a
35a
36b
37a
38a
39d
40d
41c
42d
43d
44d
45d < br>46c
47b
48b
49a
50c
51c
52a
53d
54a
55d
56b
57d
5 8a
59b
60c
61c
62b
63b
64c
65a
66c
67b
68c
69a
70d < br>71a
72c
73d
74b
75c
76c
77a
78b
79d
80c
81b
82d
8 3a
84c
85b
86d
87d
88d
89c
90c
91a
92b
93d
94d
95d < br>96d
97a
98b
99c
100b
hatırl adığım cevap anahtarı
ali - 02.10.2011 - 13:07 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
87.soru yanlış
yönetmelik
Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, okul veya kurum müdürlüğünce devamsızlığın beş ve onuncu günleri bitiminde velilerine bildirilir. Öğrencinin devamsızlığı ile ilgili velisine yapılacak tebligat işlemi, normal posta ile yapılabileceği gibi bilişim araçları ile de yapılabilir. Devamsızlığı 15 günü aşanların durumları ile öğrencinin devamının sağlanamaması hâlinde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacağı hususu iadeli taahhütlü posta ile velilere bildirilir.
arzu - 02.10.2011 - 12:56 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
657 hizmet sınıfları ile ilgili soru adalet hizmetleri olacaktı.
Mesut - 02.10.2011 - 11:25 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
Cumhuriyet değil türk devletinin ilk anayasası teşkilatı esasiye
fatih - 02.10.2011 - 10:25 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
Cumhuriyet dönemi ilk anasayası sorulduğu için cevap 1924 olmalıdır.
fatih - 02.10.2011 - 10:17 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
31.7.2009/27305 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ortaöğretim Kuurmları yönetmeliğinin 28. maddesinin 2 fıkrasına göre devamsızlıklar 5 ve 10. günlerde bildirilir.
mehmet - 02.10.2011 - 09:47 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
72. soru 1924 anayasası olacak. TC 1923 te kuruldu.
murat - 02.10.2011 - 00:16 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
ortaöğretimde 5-10 günlerde devamsızlık bilgisi azılır sanırım
Hande Olguner - 01.10.2011 - 23:47 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
27.soru Cumhuriyet Dönemini ilk anayasası değil miydi? O da 1924 Anayasası oluyor.Pegem'in kitabında da vardı aynı soru
ENİS ABAYOĞLU - 01.10.2011 - 23:13 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
SORULARI HİÇ AYIRT EDİCİ SORMAMIŞLAR bakanlık teşkilatına o kadar çalıştık insan okulları 2 satır yazı il bilgilendirir.bu sorular ile az çalışanlarda çok net yapacak
Gürkan - 01.10.2011 - 23:02 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
Emeğine sağlık arkadaşım çok iyi oldu bu cevaplar.Ancak 14.soruya bir açıklık getirir misiniz?Sanırım bir eksiklik yada yanlışlık oldu.Cevap farklı olacak.Teşekkürederim.
sami aydın - 01.10.2011 - 21:56 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
657 kademe ilerlemesi cezasında disiplin kurulu kararını 30 gün içinde verir. doğru olan şık
mustafa yıldırım - 01.10.2011 - 21:43 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
3 soru kalmış onları da yayınlasanız çok memnun olacağım. şimdiye kadar 27 yanlışım var... o üç soruya kalmış
mehmet zorlu - 01.10.2011 - 21:26 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
türkiye büyük millet meclisi kaç ay içerinde bilgi edinme kanununu kamuoyuna paylaşır. cevap 2 ay
ali aloğlu - 01.10.2011 - 19:50 - 2011 MEB Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınav soruları
2013 yılı akdeniz olimpiyatları türkiyede yapılacak
Bu Haberle İlgili Toplam 22 Yorum Yapıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

İsminiz
E-Mailiniz
Görüş/Öneri/İstek
Kodu Giriniz

 
.


SPONSORLU BAĞLANTILAR
BENZER HABERLER
2015 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı
 
7 Kasım 2015 2 MHUY sınav giriş belgeleri
 
2015 YLSY Yerleştirme Sonuçları ve Taban Puanları
 
2016 Mühendislik Tamamlama Sınavı Başvuru ve Sınav Tarihi
 
2016 JANA Başvuru ve Sınav Tarihi
 
2015 Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları ve Taban Puanlar
 
MEB'in görevde yükselme sınavı tarihi 2015
 
25 Temmuz 2015 KİT İç Denetçi Sınavı
 
26 Temmuz 2015 Mühendislik Tamamlama Sınavı
 
2015 JANA sonuçları açıklandı. Tıkla
 
 
Hesaplama Sayfası Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.