2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri (Sorubak)
Sorubak.Com


2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri

Sorubak Bilgi2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı I. Döneminde Açık İlköğretim Okulunda öğrenim görmek üzere kayıt başvurusunda bulunacak öğrenci adaylarının, yeni kayıt işlemeleri 19 Temmuz 2010 – 17 Eylül 2010 tarihleri arasında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde http://aio.meb.gov.tr veya www.aio.meb.gov.tr Internet adresinden yapılacaktır.

I ) AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU KAYIT EVRAKLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Açık İlköğretim Okuluna 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı I. Döneminde kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerine ilişkin açıklamaların yer aldığı kayıt kılavuzu, Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünce hazırlanmıştır.


1.1. Kayıt Kabul Koşulları
1. Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 15 yaşından gün alanlar.
(Özel eğitime muhtaç olanlar, tutuklu hükümlü olanlar, ıslah evinde kalanlar, ebeveynine bağlı yurt dışına çıkmak zorunda kalanlar hariç)
2. İlkokul mezunları,
3. İlköğretim okullarının 6.,7. veya 8. sınıfından ayrılanlar,
4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
6. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilköğretim okulu 5. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar,
1.2. Başvuru – Kayıt Ücreti
1. Yeni kayıt yaptıracak adaylar Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesine adı-soyadı ve TC Kimlik numaralarını bildirerek 20,00 (Yirmi) TL kayıt ücreti yatıracaklardır.
2. Ayrıca adaylar kaydı alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin Okul Aile Birliği hesaplarına da 5,00 (beş) TL yatıracaklardır.
3. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir.
4. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki banka dekontu bölümüne MUAF yazılacaktır.
5. Açık İlköğretim Okuluna kayıt başvuru işlemleri sırasında; yanlış hesaba ücret yatırma, çift ücret yatırma, kayıt iptali vb. gibi nedenlerle yatırılan ücretler iade edilmez.
1.3. Öğrenim Belgesi
1. Kayıt için öğrenim belgesinin aslı olacaktır. Bu belgenin asıl olup olmadığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevlilerince kontrol edilecek, asıl olmayan hiçbir öğrenim belgesi kabul edilmeyecektir.
2. Öğrenim belgesinin aslını kaybedenler ise, en son ayrıldıkları okullarından alacakları “kayıt örneği” belgelerinin aslı ile kayıt olabileceklerdir.
3. Okunamayan silinti ve kazıntı yapılmış, imzasız veya mühürsüz öğrenci belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4. İlköğretim okullarının ve orta okulların ara sınıflarından ayrılarak başvuran öğrenci adaylarının, not dökümlerinin öğrenim belgelerinde belirtilmesi veya notları gösteren bir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
5. Yurt dışından alınan öğrenim belgelerinin kabul edilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüklerince denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
6. 6. sınıftan muaf olmak için, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki eğitim kanunu kapsamında alınan; Kalfalık, ustalık belgelerinin fotokopisi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde aslı gibidir şeklinde onaylanacaktır.( Bu belgelerin asılları öğrencide kalacaktır.)
7. Esnaf dernekleri ve federasyonlar tarafından verilen kalfalık , ustalık belgeleri geçersizdir.
1.4. Fotoğraf
Adaya ait son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 ebatlarında tanınmasına engel teşkil etmeyen 1 adet renkli vesikalık fotoğraf Halk Eğitimi Merkezinde kayıt yapan görevli tarafından kontrol edilerek teslim alınacaktır.(fotoğrafın arkasına adı ve soyadı yazılacaktır)
1.5. Öğrenci Dosyası ve Kayıt Evrakının HEM Görevlisi Tarafından Teslim Alınması
Öğrenci dosyası üzerine sırasıyla;
1. Adayın adı - soyadı ve T.C kimlik numarası yazılacaktır.
2. Kaydı alan büronun bulunduğu il ,ilçe adı ve adayın başvuru kabul listesindeki sıra numarası yazılacaktır.
3. Kayıt sırasında adaydan alınan belgeler “kayıt belgeleri” bölümündeki kutucuklar işaretlenerek dosya içerisine konulacaktır.
4. Öğrenci dosyası kayıt işlemini yapan görevli tarafından; adı, soyadı, yazılarak imzalandıktan sonra teslim alınacaktır.
5. Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünce gönderilen öğrenci dosyaları dışında öğrenci dosyası kullanılmayacaktır.

• Internet üzerinden yapılan ön kayıt işleminden sonra alınacak üç nüsha ön kayıt formu çıktısı, bilgilerin öğrenciye teyit ettirilmesinden sonra ( özellikle seçilen yabancı dil, adres, telefon, sınava giriş yeri bilgileri ve kalfalık-ustalık belgesinin olup olmadığının ) bir nüshası öğrenciye verilecek, bir nüshası öğrencinin dosyasına konulacak, diğeri de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde saklanacaktır.
1.6. Öğrenci Numarası
Yeni sistemde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince ön kaydı yapılan öğrenci için öğrenci numarası verme uygulaması olmayacaktır. Öğrenci Numarası, Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü bünyesinde oluşan intibak komisyonlarınca öğrencinin kesin kaydı yapıldıktan sonra sistem tarafından oluşturulacak ve dosya üstüne yazılacaktır. Bu nedenle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde kaydı alan yetkilinin, Öğrenci No bölümünü boş bırakması gerkemektedir.
1.7. Kayıt Evrakının Gönderilmesi
1. Öğrenci dosyaları kargo ile üzerinde “KAYIT EVRAKI” ibaresi bulunan kutularla / zarflarla “Adnan Güneşoğlu Kampusu Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü Ballıkpınar Köyü Gölbaşı/ ANKARA” adresine gönderilecektir.
2. Ön kayıt işlemi tamamlanan adaylara ait öğrenci dosyaları kayıt kabul listesindeki sıraya göre sıralanıp üst yazı ve kayıt kabul listeleriyle birlikte her ayın sonunda mutlaka gönderilecektir.
3. Evrakları eksik adayların öğrenci dosyası müdürlüğümüze gönderilmeyecektir.
1.8. Kayıttan Vazgeçmek
1. Kayıttan vazgeçmek isteyenlerin dilekçeleri alınarak, belgeleri kendilerine iade edilecektir.
2. Öğrenim belgeleri kendilerine iade edilen adayların, başvuru kabul listesindeki isimlerinin karşısına “kayıttan vazgeçti ” ibaresi yazılacaktır. Ayrıca bu adayların isimleri üst yazıda da belirtilecektir.
3. Belgeleri Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü’ne gönderildikten sonra, herhangi bir nedenle kayıttan vazgeçmek isteyen öğrenci adayları, Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuracaklardır.
1.9. Açık İlköğretim Okulunca İade Edilen Öğrenci Dosyaları
Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü bünyesinde kayıt evraklarının incelenmesi amacı ile kurulan kayıt kabul komisyonunca yapılan inceleme neticesinde evrakların eksik ve yetersiz ( evraklarında eksiklik bulunan, öğrenim belgesi fotokopi olan, öğrenim belgesinde mühür bulunmayan, öğrenim belgesi niteliği taşımayan, ilk okul diplomasında soğuk mühür, imza olmayan, silinti, kazıntı bulunan vb. gibi) olduğu tespit edilen adaylara ait dosyalar başvuruyu alan HEM Müdürlüğüne söz konusu eksiklik ve yetersizliğin giderilmesi amacı ile iade edilecektir. Ayrıca başvurusu iade edilen adaya konu ile ilgili Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünce bilgi verilecektir.

• Başvuru ile ilgili tüm iş ve işlemlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ileride doğabilecek olumsuzlukların önlenmesi açısından son derece önemlidir.

• Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne gönderilen öğrenci dosyalarının, azalması durumunda ihtiyaç duyulan miktar Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü’ne bildirilecektir.


 
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri


Yorum Yap
 
ela yılmaz - 06.02.2015 - 13:33 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
on beş yaşındayım altıncı sınıftan okulu bıraktım nezaman kayıtlar başlar ayrıca haydi kızlar okula dersinz ama kayıt parası olıyosynuz haksızlık yapıyosunuz bir kız istediğiniz ücreti nerden bulacaktır belki babası izin vermiyor bence kızların okuması için kayıt ücreti olmasın
berivan okkaş - 06.02.2015 - 13:16 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
açık öğretim kayıtları nezaman başlıyor ve kaç gün sürüyor ve ben 15 yaşındayım kayıt yapılyorm yani kabul adiliyormu acaba
elif - 09.11.2014 - 14:43 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
Ortaokulu 7. Sınıfta terk etim dışardan okumak istiyorum kaç yılda bitiririm
nurselin - 20.08.2014 - 15:12 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben 7. sınıfı bitirdim ve sekizinci sınıfı dışarıdan bitirmek istiyorum yardım edebilirmisiniz yaşım 13 ?
sümeyye - 30.11.2012 - 14:34 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
arkadaşlar benim kuzenim bazı sebeplerden dolayı okula hiç gidemedim 12 yaşında gereken eğitimi elimöizden geldiğince evde vermeye çalıştık ama ne kadar olur...şimdi açıktan başlatıcaz hiç okula gitmediğinide göz önünde bulundurursak ne yapmamız lazım..
PINAR - 19.11.2012 - 09:26 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ARKADAŞLAR BENDE İLK OKUL MEZUNYUM FAKAT ORTAYI DIŞARDAN OKUDUM 1 YILDA BİTTİ ŞİMDİ LİSEYE KAYIRL OLDUM. HİÇ ZOR DEĞİL İNANIN ÇOK KOLAY ZATEN İNSANLARI EĞİTİME TEŞVİK İÇİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ DERSLER MATEMATİK VE İNGİLİZCEDEN KORKMAYIN GAYET ANLAŞILIR DERSLER... BİZ TÜRKÜZ VE TÜRKLERE YAKIŞIR DERECEDE CESARETLİ OLMALIYIZ. HEPİNİZE SELAMLAR......
zehra - 09.11.2012 - 14:38 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben ilk okul 4 te terkim ne yapacam nasıl olcak yardım edebilirmisinz yaşım 15
BIRSEL - 24.09.2012 - 20:04 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ortaokul 1 senede nasil disardan bitiriliyo lutfen bilgi tsr
ümit - 11.08.2012 - 18:47 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
hatice akdeniz hanım verdiğin derslerden daha sınava girmesiniz veremediğin derslerden girersin sınava
selda - 30.07.2012 - 14:09 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben ilkokul mezunuyum yaşım otuz ortaokulu bitirmek istiyorum dışardan bitirenler söylesin çokmu zor

halide - 13.03.2012 - 14:42 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
orta okulu bır yılda bıtırebilir miyim acaba yardımcı olun ltfen
halıde - 13.03.2012 - 14:40 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
bende istıyorum
yaqmur - 23.12.2011 - 01:30 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben 7 ve 8 sınıfı bir yılda okumak istiyorum bu mumkunmu arkadaşlar ve açık öğretimden orta okulu bitirip normal bi liseye gidebilirmiyim
yaqmur - 23.12.2011 - 01:27 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben 7.sınıftan terkim ve açık öğretimden 7. ve 8.sınıfı bir yılda okumak istiyorum bu mümkünmü acaba bilen biri varsa lütfen cevaplasın yoksa ben on 17 yaşımda liseye başlıycam
Aslı - 21.12.2011 - 18:08 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
Orta 1'snıftan terkim,kayıt ve sınavlar hakkın da bilgi edinmek istiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim
nurış - 19.12.2011 - 20:31 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
sınav sonuçları ne zaman açiklanacak bılen varmı
arap ali kacay - 06.12.2011 - 21:22 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ilk okul mesunuyum orta okullu acık okumak istiyorum kayıt tarihi ne zaman arkadaşlar tşk ....
ahmet - 17.11.2011 - 13:31 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
bende açık öğretime girmek istiyorum ama bu zaman içinde okul lu kaç senede bitiririm kredilimi oluyor okulu öyle b bitirioyz
sinem - 10.11.2011 - 22:16 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ii akşamlar bn 5, sınıf terk dışardan okumak istyorum kayıtlar ne zaman
ahmet - 09.11.2011 - 12:41 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben kayıt oldum ama nezam sınavlar bılmıyorum lutfen bırı yardımcı olsun
acele cvp beklıyorum allah rızası ıcın cvp yazın : :
seval - 09.11.2011 - 12:04 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
Meraha arkadaşlar ben ilkokul mezunuydum ortaokulu dışardan bitirdim 1 yılda bitirme gibi bir imkan var ayrıca çokta kolay sakın bitiremem diye korkmayın yeterki kitaplara çalışın çok zor diyenlerede sakın inanmayın onlar bence okumanızı engellemek için ancak böyle söylerler ben bitirdim ve çok mutluyum şuandada açık liseyi okuyorum ve açık liseyide 2,5 yılda bitirebiliyorsunuz herkeze bol şanslar
jdfpa - 02.11.2011 - 20:03 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
açık öğretim üniversite mezunu tıp okudum 3.sende terk ettim :D
gönül - 01.11.2011 - 13:42 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben orta okul mesunuyum liseyi okumak istiyorum

gönül - 01.11.2011 - 13:42 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben orta okul mesunuyum liseyi okumak istiyorum

Deniz - 29.10.2011 - 17:14 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
Bende kayıt oldum .sınav 11 aralık pazar günü. matematik ve ingilizceden hiç anlamıyorum offffffffff
husnıye - 27.10.2011 - 11:27 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
bende acık ogretıme kayıt olmak ıstıyorum napmalıyım :
husnıye - 27.10.2011 - 11:25 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
bende acık ogretıme kayıt olmak ıstıyorum napmalıyım :
HANDE - 22.10.2011 - 20:48 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
biter biter
HANDE - 22.10.2011 - 20:45 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
arkadaşlar bende kayıt oldum kitaplar halk eğitimden alıyorum 1. sınav 11aralık pazar günü
aynur aşkın - 29.09.2011 - 15:12 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
slm ben kayıt yapmak istiyorum ortaokulu ne zaman kayıtlar var ve ayın kaçına kadar acaba bilen var lütfen sizdden cevap beklyorum tşk ederim slmlar.
nehir kaya - 26.09.2011 - 21:05 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
orta 1 bitti orta 2 terk benım de ne yapmam gerekır riça etsem bir bilgi verir misiniz acaba acık ögretime kayıt olmak için
şimdiden teşekkürler
iRem - 24.09.2011 - 23:28 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
okumanın yaşı yok bence arkadaşlar gecen sene orta okul kayıtları için kayıt oldum ve kitap temin edemedim sınavlara falan girmedim son dönem yazılmıştım tekrarlamak istiyorum bunun için ne yapmalıyım...
dilek - 23.09.2011 - 15:35 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
6. sınıftan ayrılmak zorunda kaldım yaşım 27 okumak istiyorum ilk okul ve lise yi dışardan bitirmek istiyorum nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim
osman - 23.09.2011 - 10:43 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
artık kayıtlar okullarda yapılıyo haberiniz olsun
ferdi - 22.09.2011 - 11:55 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
iyi arkadaşlar
tubaa - 14.09.2011 - 10:12 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben lise 1de iki sene üst üste sınıf ta kaldım şimdi dışardan tekrar yazılıp okulu bitirme şansım var muı?ne olur acil cvp yazar mısınız
tuna - 09.09.2011 - 19:07 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
merhaba her birey yası ve mesleki durumu öenmli değil,okumanın yası yok ilokulu bitiren yda ayrılan her insan okuyabilir .kayıt için önce ilköğretim bulunduğunuz yerin kayıt için 2 resım harc parsı 10 tl ve ayrıca okula 5 tl,sonra kayıt oluyorsunuz.:Dsonra kitaplarımızı alıyoruz..ve çalışıyoruz.ve sınavı bekliyoruz.oke hayırlı ve başarılı seneler..herkese byes
eda - 06.09.2011 - 17:37 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
açıkögretime kayıt olmak istiyorum nasl yapmalıyım
büşra - 05.09.2011 - 00:08 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ya ben orta 2 den ayrıldım babamdan dolayı bu sene bi tekrar yazılma olayım oldu gittim 8 e ama yazıldım gitmedim ve bırakmışlar açıktan okumak istiyorum şansım varmı peki nasıl yapcam bilgim yok yardımcı olabilirmisiniz 1996 doğumluyum
tuba - 11.08.2011 - 14:48 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
halk eğitim merkezine sordum biz yapmıyoruz dediler mahellendeki okul yapıyor dediler ne yapmam lazım
tuba - 11.08.2011 - 14:45 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
halk eğitime sordum biz yapmıyoruz dediler mahellendeki okuldan yapılıyor dediler ne yapmam lazım
Özlem - 08.08.2011 - 12:43 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
Orta sondan istemeyerek baba zoruyla ayrıldım. şimdi evlendim. kariyer için okumak istiyorum (kocamın yardımıyla ) . Bilgileriniz için teşekkür ederim.
fidan andeıç - 06.08.2011 - 14:26 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
açık ortaokul kaydı yaptırmak istiyorum halk eğitime gittim biz yapmıyoruz dediler şaştım kaldım normal okulda kayıt yapılıyor mu
filozof. - 16.07.2011 - 23:35 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben 33 yaşındayım,ilkokul meeezunuyum orta okul,lise,üniversite,okumak istiyorum.aynı zaman`da çalışıyorum.ve yaşımdan dolayı kısa süre içinde bunları yapmak`ta istiyorum.acaba kafamda nasıl bir plan yapmalıyım.yada vaz geçmelimiyim.
aişe - 10.07.2011 - 17:41 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
1974 dogumluyum ilkögreti okuluna kayıt olmak istiyorum
serap - 04.07.2011 - 19:59 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben lise 2 terk okulu dısardan btrmek istiyorum nasıl basvurabilirim
sümeyya dilan - 30.06.2011 - 22:56 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
bende kayıt olmak istiyorum ama 1997 doğumluyum bu yıl kayıt olabilir miyim olamazsam tam olarak ne zaman kayıt olabilirim

hakan - 24.06.2011 - 22:52 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
arkadaşlar bn dışardan liseyi okumak istiyorum fakat bilgim yok kaç yılda biter nasıl kayıt olurum bana açıklarmısınız şimdiden teşekkürker .
songül - 24.06.2011 - 00:05 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
slm bende kayıt olmak istiyorum

deniz - 21.06.2011 - 10:08 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
kayıtlar ne zaman başlıyacak ::
rüya - 18.06.2011 - 13:21 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
şu sınav tarihini söyleyin artık ya
hatice akdeniz - 15.06.2011 - 13:30 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
orta okul 2 dönem terk ettim gecen yıl 2010 da açık öğretime kayıt oldum 7 ve 8 sınıf sınavlarına girdim 6 dersten geçtim 6 dersten kaldım bi süre ara verdim tekrar kayıt olsam aynı sınavlara tekrarmı girecem ARKADAŞLAR SİZDEN YORUM BEKLİYORUMmert - 13.06.2011 - 23:59 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
açık ilköğretim 6. sınıfa kayıt yaptıracağım ama hangi tarihte kayıt yaptıracağım.
djemrekara@hotmail.com - 02.06.2011 - 19:15 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ßilqisi oLan eklesin.
semra.kılıç - 26.05.2011 - 14:10 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ilk okul mezunuyum kayıt nezaman başlayacak tşk...
mustafa - 21.05.2011 - 14:13 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
Esma:Bulunduğun yere en yakın ilköğretim okuluna giderek orada kayıt işlemlerini yapabilirsin. Aşağıda ilgili haberler var okumanı tavsiye edrim
esma - 21.05.2011 - 14:10 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ilkokulu 1995 yılında bitirdim ortaokulu dışardan bitirmek istiyorum.mumkunmu acaba neler yapmam lazım tşk şimdiden....
bahar - 18.05.2011 - 18:03 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
2011 yılı açık öğretim kayıtları yazmıyor eğer bilgisi olan varsa söyleye bilir mi tşk ederim
beril - 12.05.2011 - 15:10 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
allah rızası için kayıt fiyatını biri söylesinnnnnnnnnnnn
zübeyde - 12.05.2011 - 12:25 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
bende orta okul 2de ayrıldım kaldımmı gectimmi bilmi yorum ve kayıtlar başladımı ace cvp beklicem ltfn
mustafa - 10.05.2011 - 13:34 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
Bulunduğun yerdeki en yakın ilköğretim okuluna giderek kayıt işlemlerini yapabilirsiniz.

Şurayı okuyabilirsiniz:
http://www.sorubak.com/aio-ve -aol-kayit-islemleri-icin-nereye-basvurulacak_1036 .html
gülseren sayar - 10.05.2011 - 12:47 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben ilkokul,u bitirdim yaklaşık 23 sene oldu ve şimdi rışardan ortaokulu bitirmek istiyorum neler gerekiyor bana yardımcı olurmusunuz en kısa zamanda cvp bekliyorum teşekkürler
DELİ bayram - 06.05.2011 - 08:17 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
herkese benden slm hepinizi öperim orta okulu 1 senede geçiyorsn kızım hadi bakım
zelal - 25.04.2011 - 10:46 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben hiç okula gitmedim ama ortaokullular kadar bilgiliyim okulu dışardan başlayıp bitirmek istiyorum ama nasıl bende bilmiyorum yorumlarınızı bekliyorum
melehat özdemir - 17.04.2011 - 18:02 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
aio. 2008 yılında kaydımı yaptırdım ancak bazı sebeplerden dolayı sınavlara gidemedim şimdi kaydımın silinip siliinmedigini öğrenebilirmiyim.
ayşe - 10.04.2011 - 19:47 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ya ne zaman yapılacak ilkokul açıköğretim bilen varsa söyleyebilirmi
kezban - 05.04.2011 - 20:52 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ben ortaokuldan baslıycam yalnız 4 ders vericem yeni bişey duydum 1 2 3 bisenede veriliyormuş varmı öyle bişey şimdiden tşk ederim :
serda - 05.04.2011 - 20:06 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
açık ögretim den e okul ögrenci girişinden girdiyim de diplomanın incelemede oldugu yazıyodu daha sonra girmeye çalıştım giremiyorum mezun olup olmadıgımı nasıl ögrene bilirim ve diplomamı nerden alcam bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
cevriye - 04.04.2011 - 16:12 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
terk ettigin okuldan tastik name alarak halk egtim merkezine baş vuru yap kayıt 10 TL
ismail - 30.03.2011 - 22:16 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
kayıt için neler razım
hale ölçer - 19.03.2011 - 23:09 - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
orta okulu dışardan bitirebilirmiyim
deniz - - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
bilgiler için teşekkürler
sinan - - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
Tüm bilgiler yukarda yazıyor zaten.
En yakın Halk Eğitim Merkezine yukarıdaki belgeleri alıp kayıt yaptırıyorsun.Bu kadar
Gökhan temir - - 2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri
ORTA 1 BİTTİ 2 terk acıkilkögetime kayıt olmak istiyorum kactan baslamam lazım nereye basvurmam lazım kayıt olmak için ne kadar para yatırmalıYIM YORUMLARINIZI ACELE BEKLİYORUM ARKADASLAR
Bu Haberle İlgili Toplam 74 Yorum Yapıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

İsminiz
E-Mailiniz
Görüş/Öneri/İstek
Kodu Giriniz

 
.


SPONSORLU BAĞLANTILAR
BENZER HABERLER
2015-2016 AÖO 1.dönem kayıt tarihleri uzatıldı.
 
2015-2016 AÖL Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Süreleri Uzatıldı.
 
Açık Öğretim Lisesi 2.Ek Sınav Sonuçları Açıklandı.
 
Açık Öğretim Lisesi 2015-2016 İş Günü Takvimi (Güncel)
 
AÖL 2.Ek Sınav Yerleri Belli Oldu.
 
Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem Kayıt Tarihleri ve Yeni Kayıt Kılavuzu
 
2015-2016 Açık Öğretim Ortaokulu 1.dönem sınav tarihleri
 
2015 AÖL Ek Sınav Tarihi ve Sınav Merkezleri
 
2015-2016 AÖL Açık Öğretim Lisesi Çalışma Takvimi
 
2015-2016 AÖL Açık Lise Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihleri
 
 
Hesaplama Sayfası Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.